Κάν’ το Μόνη

Έχεις σκεφτεί γιατί φέρεσαι με τον ίδιο τρόπο στο μαχαίρι των τριών ευρώ και στο μαχαίρι των ογδόντα ευρώ; Ίσως ήρθε η ώρα να το σκεφτείς και να κάνεις κάτι γι’αυτό..

×