Είναι πολύ γνωστός τραγουδιστής και γνωστός για την αγάπη του στα παιδιά.