Μια Ακαδημία για γονείς που μας μαθαίνει πως θα είμαστε οι σύμμαχοι των παιδιών σε αυτή την μεταβατική φάση της ζωής τους.