Σχολιάζει το ρόλο του στην παράστασή του αλλά και τον τρόπο ζωής του