Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. …