Πώς καταλαβαίνεις ότι ο σύντροφός σου είναι άπιστος και έχει βρει άλλο «λιμανάκι»!…