Με 167 “ναι” και “128” όχι πέρασε ο κρατικός προϋπολογισμός