Ποιες παράμετροι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα μιας μεταμόσχευσης μαλλιών; Και ποια είναι η ενδεδειγμένη τεχνική για κάθε περίπτωση;…