Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, υπάρχουν ράτσες πιο ευπαθείς σε ορισμένες ασθένειες; Όπως για παράδειγμα είναι οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος και οι δυσπλασίες;