Η WWF και η H&M αναπτύσσουν μια νέα πρωτοποριακή στρατηγική για τη διαχείριση του νερού που εκφράζει τις πράσινες ανησυχίες του χώρου της μόδας.