Τι γίνεται όταν η οικογένεια μεγαλώνει και το ζευγάρι απομακρύνεται;