Σε όλες μας έχει συμβεί! Ενώ προσπαθούμε να ανοίξουμε το μανό για να βάψουμε τα νύχια μας, έχει κολλήσει και δε λέει με τίποτα να ανοίξει! Γιατί συμβαίνει αυτό;