Ο γιος μου είναι 1 1/2 ετών και καλοφαγάς. Όταν καθόμαστε τελευταία στο τραπέζι ζηλεύει το φαγητό που τρώμε εμείς, και θέλει να τρώει από το δικό μας. Είναι νωρίς;