«Βγήκα από το σκοτάδι, αλλά οι μνήμες ξανάρχονται με κάθε ερέθισμα».