Υπομονή μέχρι να επιστρέψει ο κομμωτής σας στη θέση του!…