Γιατί δεν βγήκε το Αλ Σιχτίρι στον τηλεοπτικό αέρα;…