«Σπατάλησα πολλή ενέργεια σε πράγματα που δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα»…