Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τον εργασιακό τομέα, τόσο στη χώρα μας, όσο και στα υπόλοιπα…