Αποδίδουν την αύξηση των μολύνσεων στους βραδείς ρυθμούς εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα.