Οι λόγοι που πρέπει να το εντάξετε στη διατροφή του μετά τους 6 μήνες.