Γιατί και τα παιδιά όπως κι εσείς πρέπει να είναι προστατευμένα από τον ήλιο!…