Ο διάλογος του κατηγορούμενου με την πρόεδρο του δικαστηρίου.