Το μαύρο χρώμα στα νύχια επιτρέπεται το καλοκαίρι αρκεί να γίνει με το σωστό τρόπο!…