Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε γλυκά, παγωτά, ή ακόμα και ροφήματα.…