Δεν το θέλει μόνο για το beaute της αλλά και για… ψυχολογικούς λόγους! …