Παρατηρώντας του σταρς φέτος το Φθινόπωρο, βλέπουμε πως υπάρχει μία τάση προς το ξανθό.