Οι άγνωστες ιστορίες από την καλλιτεχνική του πορεία.