Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές και για αυτό καλό θα ήταν να προετοιμαστούμε από τώρα.