Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους……