“Αυτός ο χώρος δημιουργήθηκε ειδικά για την Ελένη, δεν ήταν αρχικά καμαρίνι…”…