Μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες και να συνδυαστεί με τα πάντα.