Και οι χωρισμένοι έχουν ψυχή, αλλά έχεις κι εσύ! Μάθε τι πρέπει να προσέχεις, τι δεν πρέπει να αγνοήσεις και…