Αποδεικνύει την αγάπη του με μια πολύ τρυφερή κίνηση.