Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αποκάλυψε τι συμβαίνει ανάμεσά τους.