Έχει χαρακτηριστεί «χρυσοχέρης» και θα καταλάβετε το γιατί όταν δείτε τις εικόνες!