Ποιες ανακοίνωσαν τα χαρμόσυνα νέα την χρονιά που μας φεύγει; …