Αυτό είναι το πρώτο πρόσωπο που έκλεισε για την εκπομπή της