Οι ερωτήσεις της κόρης της που της προκάλεσαν άγχος και αμηχανία.