Και οι hairstylists αποδίδουν την επιστροφή αυτού του haircut στην... καραντίνα!