Σε ένα κτίριο χτισμένο με πέτρα μαθητές «τρίβονται» πάνω στις τεχνικές σχεδιασμού και δημιουργίας κοσμημάτων.