Πριν από τη μεγάλη αλλαγή στο μήκος των μαλλιών σας πρέπει να κάνετε μερικές βασικές ερωτήσεις στον κομμωτή σας!…