Η συμφωνία της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού και της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος για το ρόλο της προεγχειρητικής θεραπείας στον καρκίνο του μαστού.…