Οι συγκρούσεις αναμένονται ισχυρές και τα διλήμματα κρίσιμα...