Η γιος της Μικαέλας Φωτιάδη και του Γιάννη Μπορμπόκη επέστρεψε στο σπίτι μετά το χειρουργείο.