Και επιβάλλεται να το αντιγράψετε ακόμη και σήμερα!…