Οι δυο τους έχουν να συνεργαστούν από την "Πολυκατοικία".