Ποιοι θα καταφέρουν να προχωρήσουν στον διαγωνισμό;