Αν ισχύει πρέπει να παραδεχτούμε πως της ταιριάζει πολύ!…