Αντίθετα μπορείτε να την απλώσετε στο επόμενο zoom!…