«Οι γονείς μου με αποκλήρωσαν και τότε, όπως με είχαν αποκληρώσει πολλές φορές».